Hapësira Sportive Hapësira Sportive

Sporti në UMB është një demonstrim i fuqishëm i angazhimit tonë të vazhdueshëm për të investuar në komunitetet e pafavorizuara dhe të rinjtë që jetojnë në to.
Laboratorë Laboratorë

Laboratori i inovacionit në UMB është një iniciativë për të kultivuar aktivitete të bazuara në ekip dhe sipërmarrje dhe thellimin e ndërveprimeve të studentëve të UMB-së, fakulteteve, sipërmarrësve dhe anëtarëve të komunitetit.
TIK TIK

Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit në UMB ofron mbështetje teknologjike për nevojat studentore. TIK synon të nxisë kërkimin, inovacionin dhe trajnimin për fuqizimin e ekonomive në zhvillim.
TIK Multimedia

Hapësirë ku studentët ndërveprojnë dhe aplikojnë idetë e tyre kreative.
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Biblioteka Biblioteka

Biblioteka e UMB-së luan një rol thelbësor në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe kapitalit intelektual. Sistemi bibliotekar ofron literaturë në shkencat humane, sociale, ekonomike si dhe ofron pasuri dhe materiale për të gjitha profilet e studimit në UMB.
Kafene & Kantina Kafene & Kantina

Kafenetë dhe Kantina është një hapësirë relaksi ku studentët mund të kalojnë kohën e tyre të lirë duke biseduar dhe socializuar me kolegët e tyre.
Biblioteka
Biblioteka
Kafene & Kantina
Kafene & Kantina
EDUSA EDUSA

EducationUSA është një rrjet i qindra qendrave këshillimore në 170 vende, ku miliona studentë ndërkombëtarë çdo vit gjejnë informacion të saktë rreth mënyrave të aplikimit në kolegjet dhe universitetet e akredituara në SHBA.
EDUSA
EDUSA
Vendndodhja - Universiteti Marin Barleti Na kontaktoni

Kampusi 1
SHLUJ "Universiteti Marin Barleti“, Rruga e Kosovarëve, Nd.41, H.1 Nr. 5, 1019, Tiranë. Kontakte: +355 04 2252 621 / Email : info@umb.edu.al; admissions@umb.edu.al Ueb: www.umb.edu.al

Kampusi 2
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”, Rr. “Frang Bardhi”, Selitë. Tiranë. Kontakte: +355 4 4 500 999; 069 20 67 247 / Email: mastersecretary@umb.edu.al Ueb: www.umb.edu.al

Vendndodhja - Kampusi 1
View Large Image